Den mysiga
Delin på
Gärdet

Smit in för en frukost,
lunch eller middag.
Vi har öppet alla
dagar i veckan.
Varmt välkommen!